Website ontwikkeld en gesponsord door Piozum.
Piozum

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Vrienden van De Ster.

Doel van de stichting
De stichting “Vrienden van De Ster”heeft tot doel om gelden in te zamelen voor concrete projecten van het kindercentrum De Ster in Vleuten. Dit zijn vooral doelen en/of middelen die niet realiseerbaar zijn vanuit het AWBZ budget, maar alleen mogelijk zijn door donaties of giften.

Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een groepsvervoermiddel (bus) om buiten het kindercentrum activiteiten te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan bezoek van locaties die geschikt zijn voor kinderen met een beperking. Of denk aan het mogelijk organiseren van sport of spel activiteiten. Ook is het mogelijk om (hulp)middelen aan te schaffen voor De Ster die niet vergoed worden vanuit de AWBZ.

De Stichting is opgericht door ouders en verwanten van de kinderen die verblijven op het kindercentrum De Ster in Vleuten.

Meer informatie
Voor meer informatie kan je terecht bij:
Kees van der Hall, vader van Kimon en voorzitter van de Stichting,
of Pauline Bouman, penningmeester,

Telefoon: 0348-422805
Email:stichtingvriendenvandester@ziggo.nl

Stichting Vrienden van De Ster
ING: 5479.810

Stichting vrienden van De Ster

Stichting vrienden van De Ster

Stichting vrienden van De Ster